შესვლა / რეგისტრაცია
×
  • შესვლა
  • რეგისტრაცია


ჩვენ შესახებ

ესპანურ-ქართული და ქართული-ესპანური ლექსიკონი სთავაზობს მომხმარებელს ესპანურ და ქართულ ენების 20 ათასზე მეტი სიტყვის ბაზას, მაგალითებს და ზოგ შემთხვევაში - სიტყვების ახსნას. ლექსიკონის მოცემული ბაზა ყოველდღიურად ზრდადი ორგანიზმია, რადგან რომელიმე მოძებნილი სიტყვის არნახვის შემთხვევაში, ის ფიქსირდება მონაცემთა ბაზის სპეციალურ ფაილში, რომელიც სისტემატურად მოწმდება ლექსიკონის სარედაქციო ჯგუფის მიერ და ის, შეძლებისდაგვარად მალე, შეაქვს ლექსიკონში.
ასე, რომ ეჭვს გარეშეა ის ფაქტი, რომ პირველი ესპანური-ქართული ონლაინ ლექსიკონი აუცილებლად შეუწყობს ხელს ნებისმიერ ქართველ მომხმარებელს ენის შესწავლაში, გაუადვილებს მას ამ ენის ცოდნის გაღრმავებას. ასევე სასარგებლო იქნება იმ ესპანელი მომხმარებლებისათვისაც, ვინც დაინტერესებულია საქართველოს თემით, მისი ენის შესწავლის კუთხით იქნება ეს თუ ტურიზმის კუთხით.


El presente diccionario - "Diccionario español - georgiano y georgiano - español" es el primer y de momento - el único diccionario Online con un volumen de más de 20 mil palabras, ejemplos e incluso, con explicaciones del significado de algunas palabras específicas.
El diccionario, además, tiene un modo de ampliación diaria de la base de datos: en caso de ausencia de alguna palabra consultada, la palabra inmediatamente se inscribe en una carpeta especial la cual se revisa sistemáticamente y el equipo del diccionario Online la introduce con traducción apropiada en el diccionario.
Además, las palabras recién añadidas se presentarán en el perfil de la red social del diccionario (en este caso, en el Facebook) lo que significa que los solicitantes de las palabras sabrán, tan pronto como sea posible, sus significados. Las sabrán y los demás usuarios, también.
Sin duda ninguna, el diccionario será muy útil para los usuarios de ambas nacionalidades, especialmente, para los inmigrantes georgianos en España, estudiantes, turistas de ambos países.


By GlobStart Team 2015-2021
indexnotes.com