შესვლა / რეგისტრაცია
×
  • შესვლა
  • რეგისტრაცია


დღის სიტყვა - Gentilicio... მინი გამოცდით: აბა, თუ იცით, ესპანეთში თქვენი საცხოვრებელი ადგილის მიხევდითრაგქვიათთქვენ? მხოლოდ 2 სიტყვით, მაგალითად: Soy madrileño (madrileña ' მდედრ. სქესი). ველით აქტიურობას!


გაიზიარეთ თქვენთან რათა არ დაგავიწყდეთ